Jmenuji se Renata Chalabalová a ráda bych vám představila naši mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici anglických buldoků MAGAMA BULL *17.12.2015.

V roce 2007 jsem si pořídila našeho prvního buldoka Maxe a již od prvního setkání s ním jsem věděla, že buldok bude mojí láskou až na věky věků, což potvrdil i (o dva roky později) příchod Mášenky do naší domácnosti, když se ocitla v nesnadné životní situaci.

Naši buldoci i kočenky s námi žijí bok po boku a jsou právoplatnými členy naší chlupaté domácnosti. 
Trvalo nám dlouho a velice jsme zvažovali, zda si založíme chovatelskou stanici, rozhodli jsme se pro tento osudový krok až s příchodem Gabči (v roce 2014), která naprosto a zcela od základů změnila náš dosavadní, celkem poklidný rodinný život. Začali jsme se s ní věnovat výstavám a její úspěchy nás utvrdily v tom, že jsme se rozhodli správně. 
Díky buldokům jsme se spřátelili s chovateli tohoto úžasného plemene, zejména s Pavlou Hološkovou (Chs Leneyco - www.anglickybuldok.com), která byla i poradkyní chovu v Bulldog Clubu České republiky a která nám v létě 2014 přinesla ze svého odchovu naši úžasnou Gabču. Můžu říci, že zejména Pavlínce vděčím za všechny vědomosti, zkušenosti, atd., točící se kolem buldoků, a to nejen v ČR.
Buldok je úžasné plemeno, kdysi o něm někdo řekl, že to snad ani není pes. . . a měl absolutní pravdu. Je to právoplatný člen rodiny, parťák do nepohody, který s vámi neskutečně soucítí, dokáže vás rozesmát, ale taky je to paličák, který má občas svoji hlavu, neskutečný pohodář, oddaný společník, povaleč, ale i hyperaktivní blázen.
 
Cílem naší chovatelské stanice je odchovat především zdravá štěňátka, která budou odpovídat stoprocentně standardu plemene a novým majitelům dělat přinejmenším takovou radost, jako ti naši dělají nám a v nových rodinách dostanou tolik lásky, jako u nás doma.

Renata Chalabalová

 

(*aktualizace leden 2024)

My name is Renata Chalabalová and I would like to introduce our internationally protected kennel MAGAMA BULL * 17.12.2015.

In 2007 I bought our first bulldog Max and from the first meeting with him I knew that the bulldog would be my love for ages, which confirmed (two years later) the arrival of the Masha in our household when it was difficult life situation.
Our bulldogs and cats live with us side by side and are the rightful members of our hairy household.
It took us a long time to consider establishing a kennel, and we decided to make this fateful step with the arrival of Gabba (in 2014), which completely and completely changed our previous, quite peaceful family life. We have begun to take part in the exhibitions and its success has made us believe that we have made the right choices.
Thanks to bulldogs, we were friends with breeders of this amazing breed, especially with Pavla Hološková (Chs Leneyco - www.anglickybuldok.com), who was also a breeding advisor at Bulldog Club of the Czech Republic and who brought us from our breeding our wonderful Gabča in the summer of 2014. I can say that I especially owe Pavla for all the knowledge, experience, etc., spinning around bulldogs, not only in the Czech Republic.
Bulldog is an amazing breed, once someone told him that it was not even a dog. . . and he was absolutely right. He is the rightful member of the family, a partner in a disaster that is uncomfortably sympathetic to you, but he is also a bastard who sometimes has his own head, an extraordinary ease, a devoted companion, a lover, but also a hyperactive fool.
 
The aim of our kennel is to breed mainly healthy puppies, which will correspond to 100% of the standard of the breed and to the new owners to make at least such joy as ours do and in the new families they will get as much love as we do at home.

Renata Chalabalová